Quanh hai Hòn Đảo Nhỏ by Nguyen Phong Vũ Photos


Quanh hai Hòn Đảo Nhỏ by Nguyen Phong Vũ

Vân, là chuyến ra khơi đến một vùng đảo, với vẽ đẹp còn rất hoang sơ giữa trùng khơi làm tôi không cưỡng lại được, dạo một vòng ca cô với flycam trên cao quanh hai hòn đảo nhỏ trong tới 21 hòn đảo quanh đây.

Nguyen Phong Vũ: Photos

You May Also Like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *